Psychotherapie:

Een psychotherapeut neemt in de eerste plaats tijd om naar jouw verhaal, emoties en beleving te luisteren. Samen met jou kan een psychotherapeut op zoek gaan naar wat jou kan helpen om je beter te voelen. Psychotherapie kan je inzichten, groeikansen, ademruimte en oplossingen bieden.

voedingsadvies:

Aanhoudende pijn- of spanningsklachten worden beïnvloed door bepaalde voedingsgewoonten en omgekeerd. Daarnaast kunnen bepaalde voedselintoleranties ongemakken veroorzaken. Dit alles kan bekeken worden met de diëtist.